Gammeldam børnehus
 

Forældresamarbejde

Samarbejde med jer forældre prioriteres højt i Gammeldam Børnehus, da dette er forudsætningen for at du med en følelse af tryghed kan aflevere dit barn i børnehaven.

Barnet skal være i centrum i samarbejdet mellem forældre og personale. Jo større kendskab vi får til hinanden og forældrene får til "livet i børnehaven", des mere åbent vil vi kunne samarbejde om barnet.

Det er os som ansatte, der har ansvaret for forældresamarbejdet, børnehaven er vores arbejdsplads og vi inviterer jer til samarbejde omkring et fælles ansvar:

Nemlig at sikre at dit/jeres barn trives og at vi i samarbejdet skaber de bedste muligheder for udvikling og omsorg.

I forældresamarbejdet vil vi gerne kendes på:

  • At være venlige og imødekommende.
  • At vi er åbne og ærlige, lytter til hinanden og at dialogen sker på grundlag af gensidig respekt og tillid.
  • At forældre føler sig velkomne i huset, så de har lyst til at deltage i dagligdagen og indgå i fælles aktiviteter
  • At der er et højt informationsniveau, hvor både forældre og personale er forpligtet og ansvaret for at sikre dette, er fælles.
  • At vi nøje følger det enkelte barns trivsel og udvikling.

Vi tilstræber en daglig kommunikation, men når det ikke findes muligt, så husk at kigge på tavlerne ved stuerne, hvor vigtige beskeder eller hvad der arbejdes med på stuen er beskrevet. Med tiden vil vi tilstræbe, at arrangementer og lignende ligeledes annonceres her på hjemmesiden.

I er altid meget velkomne til at kontakte og evt. be' om en samtale med personalet, hvis I skulle have brug for dette - intet er for småt.

Vi tilbyder alle forældre samtaler ca fire måneder efter børnehavestart, ca. halvvejs i børnehaveforløbet og slutteligt umiddelbart før skolestart. Såfremt vi vurderer, at det vil være gavnligt for jeres barn at afholde yderligere møder med jer vedr. jeres barn, da vil vi gøre dette i samarbejde og god dialog med jer. Skulle I ønske en eller flere samtaler ud over ovennævnte, er I altid meget velkomne til at kontakte personalet. Det kunne eksempelvis være ved ændringer i familieforhold, bopæl, arbejdsplads, eller andre ting, som påvirker barnets almentilstand.

En garderobesnak kan afbrydes for at aftale en ordinær samtale under bedre forhold for alle parter.

Samtalerne er altid uden børn, med mindre andet aftales mellem forældre og personale.