Gammeldam børnehus
 

Mål & værdier

I Gammeldam børnehus arbejder vi ud fra et overordnet mål om, at gøre børnene til nysgerrige og selvstændige personer med mod på livet.

Dette gør vi ud fra de 4 overordnede værdier i ovenstående billede;

Nærvær, Tillid, Anerkendelse og Tryghed.

 

Ud fra vores børne- og læringssyn (i vores læreplan) har vi udarbejdet følgende pædagogiske målsætning:

Vores mål er:

  • At alle børn og voksne mødes med en anerkendende tilgang.
  • At inspirere til leg og nysgerrighed og bruge dette som redskab til udvikling af barnets alsidige kompetencer. Vi vægter legen højt, idet vi ser den som en læreproces. En læreproces hvor barnet udvikler sig socialt, afprøver, styrker fantasien, øger krops- og selvbevidstheden.  
  • At barnet udvikler sig til et åbent, nysgerrigt og iderigt menneske med et højt selvværd.
  • At give alle børn de bedste udviklingsmuligheder ved at tage udgangspunkt i deres individuelle behov.
  • At det enkelte barn, igennem en individuel dannelsesproces, bliver socialiseret således at det kan magte at indgå i forpligtende fællesskaber.
  • Vi tilbyder planlagte aktiviteter og en daglig samling for alle børn i mindre miljøer, for at sikre barnets alsidige udvikling.
  • En tidlig indsats i forhold til børn med særlige behov.
  • At skabe et aktivt og involverende forældresamarbejde gennem dialog.