Nordborg Børnehave
 
Pædagogisk læreplan Nordborg Børnehave 2016
Publiceret den 8. november 2016

I Nordborg børnehave ønsker vi, at børnene, i deres tid her hos os, får mulighed for at tilegne sig så megen læring og viden som muligt, i en stræben efter, på sigt, at gøre overgangen fra børnehave til skole så optimal som muligt for det enkelte barn og dermed også arbejde for, at ruste den enkelte bedst muligt til skolestart. Tilegnelsen af en sådan læring og viden, ønsker vi at muliggøre for børnene gennem leg og socialt samspil med andre mennesker, såvel børn som voksne. Endvidere med et klart udgangspunkt i det enkelte barn, dets styrkesider, behov og interesser.

Læreplanerne ses dermed også som et pædagogisk redskab, hvor målsætning, planlægning og dialog er synlige omdrejningspunkter for alt. 

 

Klik på nedenstående link for at se vores læreplan.

Bilag
Pædagogiske læreplaner Nordborg Børnehave 2016